Cyklostezka Prostějov–Žešov – výsadba

V tomto projektu šlo o vysázení doprovodné vegetace u nově vybudované cyklostezky. Výsadba byla tvořena alejovými stromy lípy srdčité o obvodu kmínku 14-16 cm. U stromů bylo zhotoveno kotvení třemi kůly a ochrana proti okusu plastovou chráničkou.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Lutopecny – výsadba biocentra

Cílem realizace bylo založení biocentra lokálního ÚSES v katastrálním území obce Lutopecny. Dílčím cílem výsadeb krajinné zeleně je posílení ekologicko-stabilizační funkce řešeného území, zvýšení biodiverzity území a podpoření krajinného rázu, který byl v minulých desetiletích výrazně narušen zemědělskou velkovýrobou.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Jarohněvice – zahrada

Tato realizace byla specifická v tom, že většinu vysazených rostlin tvoří traviny. Ty byly vysazeny na šikmině rozdělující zahradu na dvě terasy. Horní terasa je zatravněna luxusní travní směsí, jež je kropena automatickým závlahovým systémem. Na spodní terase byl vymezen prostor pro dětské prolézačky a atrakce.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Uherské Hradiště – zahrada

Objednatel chtěl zrealizovat zahradu, která by plnila jak okrasnou, tak užitkovou funkci. Zadní část s vyvýšenou terasou plní pouze estetickou funkci, kdežto záhon kolem gabionové stěny je kombinací levandulí, bylinkového vyvýšeného záhonu a hlav vína, pnoucích se po gabionech.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Chropyně – předzahrádka

Tato realizace je pozoruhodná tím, že majitelka zadala požadavek, zda by nebylo možné provést výsadbu převážně z různých kultivarů thují. Její požadavek jsme vyplnili a toto je výsledek.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Roštín – zahrada

Tento projekt započal terénními úpravami, které spočívaly v navršení zemního valu v pravé části pozemku. Dále jsme museli z pozemku odvést přebytečnou hlínu, aby bylo možné provést jeho urovnání. Dominantu přední části zahrady tvoří pískovcový gabion, kolem kterého je vyvýšený terén. Dále jsme položili záhonové obruby, vysadili dřeviny a zamulčovali záhony.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Vážany – předzahrádka

Stěžejním úkonem této realizace bylo přivezení a usazení 2,5 t těžkého kamene. Oba dva záhony byly olemovány živým plotem a ve svém centru byly doplněny jehličnany.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kroměříž – rizikové kácení

Před vegetační dobou došlo ke skácení javoru. Byl z jedné poloviny odumřelý. Nacházel se v areálu základní školy, kde hrozilo nebezpečí pádu suchých větví na osoby. Strom byl v bezprostřední blízkosti dvou plotů a basketbalového koše. Bylo použita stromolezecká technika kácení.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail