Cílem realizace bylo založení biocentra lokálního ÚSES v katastrálním území obce Lutopecny. Dílčím cílem výsadeb krajinné zeleně je posílení ekologicko-stabilizační funkce řešeného území, zvýšení biodiverzity území a podpoření krajinného rázu, který byl v minulých desetiletích výrazně narušen zemědělskou velkovýrobou.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail