VÝSADBA STROMŮ, KEŘŮ, TRVALEK

Výsadba se provádí podle všeobecných kvalitativních pravidel,  je vybírán ten nejkvalitnější sadební materiál. Druh výsadby nerozhoduje, máme zkušenosti se zalesňováním lesních pozemků, ozeleňováním rybníků, intravilánu, firemních areálů a rodinných zahrad. Sadební materiál odebíráme od českých pěstitelů v různých dimenzích a tvarových formách. V loňském roce jsme vysadili přes 8000 dřeviny.  Kvalitativní zásady výsadeb a jejich údržeb řešíme podle  arboristických standardů 02 001 Výsadba stromů, 02 002 Řez stromů, 02 003 Výsadba a řez keřů.

ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKŮ VÝSEVEM, POKLÁDKA TRAVNÍCH KOBERCŮ

Zákazníků nabízíme tři kvalitativní metody zakládání trávníků. Nejčastější je výsev travního semene na původní povrch. Jde o ekonomicky nejpřijatelnější variantu založení travnatých ploch.

Cena se odvíjí od použitých travních substrátů čí půdní chemie (půdní kondicionéry, hydrogely, hnojiva atd.), vlastností půdy, druhu semene a plochy.

TERÉNNÍ MODELACE

Hrubé terénní modelace zajištujeme pásovým rypadlem JCB 8065 , v případě potřeby zajistíme dovoz či odvoz hlíny. V modelacích terénů patříme mezi odborníky, kteří se nezastaví před jakýmkoliv úkolem.

PŘÍPRAVA PŮDY

Kvalita přípravy půdy je závislá na mechanizaci, kterou firma disponuje.  My jsme vybaveni malotraktorem se zakladačem trávníku a nosičem nářadí Rapid Mondo s rotačními branami. Tato kombinace umožňuje dokonale připravit jakýkoliv pozemek.  Kvalitní příprava půdy je rozhodujícím úkonem zaručující kvalitu založených travnatých ploch.

DROBNÁ ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA

Zahrada bez nich není úplná, proto je většina z našich realizací okrášlena zídkou, jezírkem, gabionem či nášlapovým chodníkem. Složitější stavby si necháme realizovat subdodavatelskou stavební firmou.

REALIZACE ZAHRAD

Všechny výše uvedené služby jsou komplexně řešeny při realizacích zahrad. Vždy vycházíme z předem odsouhlaseného návrhu a rozpočtu vytvořeného naší či jinou projekční firmou.  Snažíme se vyjít vstříc požadavkům zákazníka a skloubit je s funkčními zásady udržitelné zahrady.

REALIZACE KRAJINNÝCH VÝSADEB

Naše firma Vám nabízí nejen vyřízení veškerých náležitostí potřebných k podání žádosti a získání dotací na výsadby v krajině, ale také realizaci, která se opírá o dlouhodobé zkušenosti v tomto oboru, díky nimž jsme schopni zajistit i odbornou následnou péči o založené výsadby.

obnova staré zahrady v Luhačovicích

ÚDRŽBA ZELENĚ, ZIMNÍ ÚDRŽBA

Díky našim zkušenostem v tomto oboru jsme schopni zajistit kompletní péči o nové či už starší zahrady. Druh údržby se zpravidla liší podle požadavků zákazníka. Podobná situace je i u firemních areálů, kde jsme v letošním roce rozšířili nabídku i  o úklid sněhu v zimních měsících.

ARBORISTIKA

Naše firma nabízí široký sortiment arboristických prací přes zpracování posudků, ořezy až po kácení a likvidaci dřevní hmoty. Stále se v oboru vzděláváme a díky tomu Vám můžeme zaručit odvedení práce podle nejnovějších trendů v oboru. S ohledem na několikaletou praxi se nebojíme žádné výzvy, které stromy mnohdy představují. Disponujeme profesionálním vybavením, které zajišťuje bezproblémový průběh prací. Vlastníme certifikát Český certifikovaný arborista a titul ze studijního oboru Arboristika na Mendelově univerzitě v Brně.

Pokud si nevíte rady se stromem na svém pozemku, či ve své správě, kontaktujte nás a my přijedeme na bezplatnou konzultaci. Celou situaci pečlivě posoudíme a následně Vám pošleme zprávu s návrhem řešení. Pokud se pro naši firmu rozhodnete i při realizaci je jen na Vás, každopádně Vám to usnadní další práci. Provádíme ořezy okrasných i ovocných dřevin. Pracujeme podle arboristických standardů, ale respektujeme i ovocnářské způsoby řezu. Pokud se přistupuje ke kácení stromu a v ohrožené vzdálenosti se nachází cokoliv, co by nemělo přijít k úhoně, jsme připraveni provést postupné kácení se spouštěním každé větve zvlášť, a tím předejít škodám. Odklizení dřevní hmoty je vždy samozřejmostí. Pokud byste však chtěli dřevní hmotu ponechat, můžeme Vám ji nařezat na požadovanou velikost. Nebojte se nás kontaktovat ještě dnes, u stromů může mít otálení fatální následky.