Některá z našich osvědčení

  • Osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Osvědčení Výsadba stromů
  • Osvědčení Péče o veřejnou zeleň
  • Osvědčení Český certifikovaný arborista
  • Osvědčení o účasti na arboristické konferenci