Kapková závlaha s pokládkou travního koberce

Kostra této realizace spočívala v dovozu hlíny a pokládce automatické kapkové závlahy. Následně byl půdní horizont překryt trávníkovým substrátem, do kterého se pokládal travní koberec. Celá závlaha je plně automatická a ekonomická. Navíc trávník moc dobře vypadá.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Obnova zahrady u obecní školy ve Chvaleticích

Hlavním cílem obnovy zahrady přilehlé k památkové chráněné funkcionalistické škole architekta Karla Řepy byla přestavba vegetačních prvků, podpoření druhové rozmanitosti vegetačních prvků a zajištění nenáročnosti údržby a provozní bezpečnosti.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Vážany – předzahrádka s kameny

Prostor, kde mělo dojít k výsadbě byl dříve zatravněn, ale díky vysokému slunečnímu svitu a absenci stínu se zde tráva vypalovala. Smyslem výsadby bylo omezit vysoké nároky na údržbu majiteli a prostor před domem vegetací a kameny zkrášlit.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Luhačovice – zahrada

Rekonstrukce zahrady probíhala ve dvou etapách. Během zimy 2012-2013 došlo k likvidaci původní vegetace, která nevyhovovala potřebám nového projektu. Na jaře roku 2013 došlo k samotné realizaci. Díky velkému sklonu svahu muselo dojít ke stabilizaci mulče půlkuláči. Cílem projektu bylo vytvoření atraktivní zahrady během celého roku.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Cyklostezka Prostějov–Žešov – výsadba

V tomto projektu šlo o vysázení doprovodné vegetace u nově vybudované cyklostezky. Výsadba byla tvořena alejovými stromy lípy srdčité o obvodu kmínku 14-16 cm. U stromů bylo zhotoveno kotvení třemi kůly a ochrana proti okusu plastovou chráničkou.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Lutopecny – výsadba biocentra

Cílem realizace bylo založení biocentra lokálního ÚSES v katastrálním území obce Lutopecny. Dílčím cílem výsadeb krajinné zeleně je posílení ekologicko-stabilizační funkce řešeného území, zvýšení biodiverzity území a podpoření krajinného rázu, který byl v minulých desetiletích výrazně narušen zemědělskou velkovýrobou.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Jarohněvice – zahrada

Tato realizace byla specifická v tom, že většinu vysazených rostlin tvoří traviny. Ty byly vysazeny na šikmině rozdělující zahradu na dvě terasy. Horní terasa je zatravněna luxusní travní směsí, jež je kropena automatickým závlahovým systémem. Na spodní terase byl vymezen prostor pro dětské prolézačky a atrakce.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Uherské Hradiště – zahrada

Objednatel chtěl zrealizovat zahradu, která by plnila jak okrasnou, tak užitkovou funkci. Zadní část s vyvýšenou terasou plní pouze estetickou funkci, kdežto záhon kolem gabionové stěny je kombinací levandulí, bylinkového vyvýšeného záhonu a hlav vína, pnoucích se po gabionech.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail