Město Kroměříž – výsadby

Během dvou let jsme pro město Kroměříž vysadili více než 150 alejových stromů. Výsadby jsou rozmístěny po celém městě. Ulice, které jsme osazovali jsou Žerotínova, Nábřeží, Generála Svobody, Osvoboditelů, a další.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Cyklostezka Prostějov–Žešov – výsadba

V tomto projektu šlo o vysázení doprovodné vegetace u nově vybudované cyklostezky. Výsadba byla tvořena alejovými stromy lípy srdčité o obvodu kmínku 14-16 cm. U stromů bylo zhotoveno kotvení třemi kůly a ochrana proti okusu plastovou chráničkou.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Lutopecny – výsadba biocentra

Cílem realizace bylo založení biocentra lokálního ÚSES v katastrálním území obce Lutopecny. Dílčím cílem výsadeb krajinné zeleně je posílení ekologicko-stabilizační funkce řešeného území, zvýšení biodiverzity území a podpoření krajinného rázu, který byl v minulých desetiletích výrazně narušen zemědělskou velkovýrobou.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail