Na biologickou stabilizaci svahu v Roštíně byly použity autochtoní dřeviny. Celkem bylo vysázeno 80 keřů, 12 stromů a 50 liánovitých rostlin.