Práce započala vytvořením projektové dokumentace. Projekt byl schválen AOPK a byla jí přidělena 90% dotace. Následně došlo k započetí kácecích prací, vyměření navržených výsadeb, vybudování celoplošné ochrany proti okusu zvěří, zatravnění a výsadbě stromů a keřů.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail