Kroměříž – zahrada na klíč

Jelikož prostor, který měl být využit jako zahrada byl kompletně pokryt sutí a základy budov, které nebylo možné odstranit, musela se na parcelu navést velká vrstva ornice (cca 100 m3). Jakmile byla ornice rozmístěna pustili jsme se do realizace a na výsledek se sami podívejte.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kroměříž – rekonstrukce zahrady ve svahu

Původní vzezření a kompozice zahrady nevyhovovalo nárokům majitelů, proto se rozhodli pro kompletní rekonstrukci. Došlo k vybudování opěrných terásek, chodníčků z nášlapů, v horní etáži k výsadbě trávníku a okrasných záhonů tak, aby esteticky uspokojovaly pohledy majitelů.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Moravský kras – zahradní úpravy v okolí rekreační chaty

Rekreační objekt se nachází ve zvláště chráněném území, což sebou přineslo několik komplikací související se založením zahrady. Rozsah terénních úprav nebylo možno realizovat v plném rozsahu a k některým rostlinám bylo potřeba doložit rostlinolékařský pas. Práce v takto krásném prostředí byla pro naši firmu příjemným zpestřením.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kroměříž – založení trávníku s automatickou závlahou

Jednoduchá a malá realizace trávníkového povrchu s instalací závlahy. Důležitým faktorem ovlivňující funkci závlahy je tlak a celkové natečené množství vody za jednotku času. V tomto případě jsme museli napojit závlahovou šachtu přímo na hlavní vodovodní řád. Vše se zdařilo a podívejte se na rostoucí trávník 14 dní po výsadbě.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Luhačovice – obnova staré zahrady

V této realizaci šlo o obnovení 7 let neošetřované zahrady. Muselo dojít k ořezání a vykácení některých původních stromů. Odstranění popínavých rostlin a jejich likvidaci. Volné plochy byly doplněny o rostliny podle původního projektu. Nově vzniklé záhony byly zaborkovány.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail