Kroměříž – rizikové kácení

Před vegetační dobou došlo ke skácení javoru. Byl z jedné poloviny odumřelý. Nacházel se v areálu základní školy, kde hrozilo nebezpečí pádu suchých větví na osoby. Strom byl v bezprostřední blízkosti dvou plotů a basketbalového koše. Bylo použita stromolezecká technika kácení.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kroměříž – zahrada na klíč

Jelikož prostor, který měl být využit jako zahrada byl kompletně pokryt sutí a základy budov, které nebylo možné odstranit, musela se na parcelu navést velká vrstva ornice (cca 100 m3). Jakmile byla ornice rozmístěna pustili jsme se do realizace a na výsledek se sami podívejte.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail