Obnova zahrady u obecní školy ve Chvaleticích

Hlavním cílem obnovy zahrady přilehlé k památkové chráněné funkcionalistické škole architekta Karla Řepy byla přestavba vegetačních prvků, podpoření druhové rozmanitosti vegetačních prvků a zajištění nenáročnosti údržby a provozní bezpečnosti.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Luhačovice – zahrada

Rekonstrukce zahrady probíhala ve dvou etapách. Během zimy 2012-2013 došlo k likvidaci původní vegetace, která nevyhovovala potřebám nového projektu. Na jaře roku 2013 došlo k samotné realizaci. Díky velkému sklonu svahu muselo dojít ke stabilizaci mulče půlkuláči. Cílem projektu bylo vytvoření atraktivní zahrady během celého roku.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Jarohněvice – zahrada

Tato realizace byla specifická v tom, že většinu vysazených rostlin tvoří traviny. Ty byly vysazeny na šikmině rozdělující zahradu na dvě terasy. Horní terasa je zatravněna luxusní travní směsí, jež je kropena automatickým závlahovým systémem. Na spodní terase byl vymezen prostor pro dětské prolézačky a atrakce.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Uherské Hradiště – zahrada

Objednatel chtěl zrealizovat zahradu, která by plnila jak okrasnou, tak užitkovou funkci. Zadní část s vyvýšenou terasou plní pouze estetickou funkci, kdežto záhon kolem gabionové stěny je kombinací levandulí, bylinkového vyvýšeného záhonu a hlav vína, pnoucích se po gabionech.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Roštín – zahrada

Tento projekt započal terénními úpravami, které spočívaly v navršení zemního valu v pravé části pozemku. Dále jsme museli z pozemku odvést přebytečnou hlínu, aby bylo možné provést jeho urovnání. Dominantu přední části zahrady tvoří pískovcový gabion, kolem kterého je vyvýšený terén. Dále jsme položili záhonové obruby, vysadili dřeviny a zamulčovali záhony.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kroměříž – zahrada na klíč

Jelikož prostor, který měl být využit jako zahrada byl kompletně pokryt sutí a základy budov, které nebylo možné odstranit, musela se na parcelu navést velká vrstva ornice (cca 100 m3). Jakmile byla ornice rozmístěna pustili jsme se do realizace a na výsledek se sami podívejte.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail