Město Kroměříž – výsadby

Během dvou let jsme pro město Kroměříž vysadili více než 150 alejových stromů. Výsadby jsou rozmístěny po celém městě. Ulice, které jsme osazovali jsou Žerotínova, Nábřeží, Generála Svobody, Osvoboditelů, a další.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kroměříž – realizace okrasné zahrady

Zahradní realizace spočívající ve vytvoření záhonů (kůrové, kamenné – pískovcové), travnatých ploch a závlahového systému. Na malém prostoru o výměře 350 m2 byly vytvořeny jak estetické prvky zahrady, tak i funkční, ve formě živých plotů a solitérních stromů, zabraňujícím pohledům na ni.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kroměříž – rizikové kácení

Před vegetační dobou došlo ke skácení javoru. Byl z jedné poloviny odumřelý. Nacházel se v areálu základní školy, kde hrozilo nebezpečí pádu suchých větví na osoby. Strom byl v bezprostřední blízkosti dvou plotů a basketbalového koše. Bylo použita stromolezecká technika kácení.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail