Rusava – zahrada

Cílem naší práce na této zakázce bylo zpřístupnění chaty novými schody. Finálním krokem bylo provedení terénních úprav se založením travnatých ploch. Schody byly osázeny malým množství rostlin. V jejich okolí byla vytvořena skalka, která materiálem koresponduje se schodištěm.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kapková závlaha s pokládkou travního koberce

Kostra této realizace spočívala v dovozu hlíny a pokládce automatické kapkové závlahy. Následně byl půdní horizont překryt trávníkovým substrátem, do kterého se pokládal travní koberec. Celá závlaha je plně automatická a ekonomická. Navíc trávník moc dobře vypadá.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Obnova zahrady u obecní školy ve Chvaleticích

Hlavním cílem obnovy zahrady přilehlé k památkové chráněné funkcionalistické škole architekta Karla Řepy byla přestavba vegetačních prvků, podpoření druhové rozmanitosti vegetačních prvků a zajištění nenáročnosti údržby a provozní bezpečnosti.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Luhačovice – zahrada

Rekonstrukce zahrady probíhala ve dvou etapách. Během zimy 2012-2013 došlo k likvidaci původní vegetace, která nevyhovovala potřebám nového projektu. Na jaře roku 2013 došlo k samotné realizaci. Díky velkému sklonu svahu muselo dojít ke stabilizaci mulče půlkuláči. Cílem projektu bylo vytvoření atraktivní zahrady během celého roku.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Jarohněvice – zahrada

Tato realizace byla specifická v tom, že většinu vysazených rostlin tvoří traviny. Ty byly vysazeny na šikmině rozdělující zahradu na dvě terasy. Horní terasa je zatravněna luxusní travní směsí, jež je kropena automatickým závlahovým systémem. Na spodní terase byl vymezen prostor pro dětské prolézačky a atrakce.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Uherské Hradiště – zahrada

Objednatel chtěl zrealizovat zahradu, která by plnila jak okrasnou, tak užitkovou funkci. Zadní část s vyvýšenou terasou plní pouze estetickou funkci, kdežto záhon kolem gabionové stěny je kombinací levandulí, bylinkového vyvýšeného záhonu a hlav vína, pnoucích se po gabionech.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail